3RW to participate to Snapshot the forthcoming exhibition at ROM in Oslo

3RW
to participate to Snapshot the forthcoming exhibition at ROM in Oslo

ROM 23.04 – 21.06 2015

Kravene til dagens arkitektur øker. Prosessene er mer komplekse. Produksjonen endres. Forventningene til hva arkitekturen kan bidra med utvides.

Arkitekturen i dag, i globaliseringens tidsalder, er mer sammensatt enn på lenge og det er utfordrende å kunne utpeke fellestrekk og tendenser nasjonalt eller internasjonalt. I hvilken retning beveger arkitekturen seg? Er det mulig å se klare tendenser i dagens arkitektur?

Med Snapshot ønsker ROM å lage en utstilling som formidler et øyeblikksbilde fra samtiden innen arkitektur. Utstillingen ønsker å bringe frem arkitektstandens visjoner om betydningen av egen produksjon i en større kontekst og gi rom til refleksjon over deres egen profesjonelle rolle i dagens samfunn. Gjennom utstillingen, dialog og debattmøter i perioden skal vi diskutere hva som nettopp definerer samtiden i arkitektur i dag og hvilke mulighetsrom det skaper for faget fremover.

ROM henvendte seg derfor til et utvalg av norske arkitektkontorer med to konkrete spørsmål:

- Hva er den viktigste oppgaven for arkitekturen i dag?
- Hva er potensialet for arkitekturen i fremtiden?

Deltagere i utstillingen er:

- 3RW arkitekter
- A-Lab
- Atelier Oslo
- Biotope arkitekter
- Carl-Viggo Hølmebakk
- CODE: arkitektur
- Element arkitekter
- Eriksen Skajaa arkitekter
- Ghilardi + Hellsten arkitekter
- Haugen / Zohar arkitekter
- Helen & Hard
- Jarmund / Vigsnæs arkitekter
- Jensen & Skodvin
- LaLa.
- PIR II arkitekter
- PML arkitektur
- Reiulf Ramstad arkitekter
- Rintala Eggertsson arkitekter
- Rodeo arkitekter
- SAAHA
- Saunders arkitektur
-
- Superunion arkitekter
- Tyin Tegnestue

Utstillingen åpner torsdag 23. April 2015 kl 18:00

Velkommen

// ROM skal arrangere flere dialog- og debattmøter i utstillingsperioden. Tidspunkter og deltagerpanel til arrangementene vil bli annonsert ved åpningen av utstillingen.

/// For spørsmål og henvendelser angående prosjektet kontakt Henrik der Minassian post@r-o-m.no eller 90 91 10 04