KODE:
Bergen Kunstmuseum Lysverket - Barnekunstmuseet “Art Lab”

Prosjektdata:

750 m2 BRA (barnekunstmuseum + inngangsparti)

Prosjektperiode:

2011

Tiltakshaver:

Bergen Kunstmuseum v. Erlend Høyersteen

ARK:

3RW arkitekter

Verdi:

NOK 2,5 mill.

Barnekunstmuseet «Art Lab»:

Prosjektet omfatter ombygging av Bergen Kunstmuseums inngangsparti, lobby og etablering av et ca. 550m2 stort barnekunstmuseum i forlengelse av denne. Barnekunstmuseet «Art Lab» har som formål å etablere en arena hvor barn kan få møte kunst og kunstproduksjon på egne premisser. Art Lab er et rom hvor barn på egen hånd kan oppdage kunst, samtidig som det er lagt til rette for gjennomføring av en rekke gruppeaktiviteter. Prosjektet har en bred kunstdefinisjon og det er etablert verksteder for maleri, skulptur og digital produksjon, samtidig som en rekke tekniske virkemidler som perspektivet og fargelære visualiseres.

Barns læring gjennom bevegelse er spesielt vektlagt og Art Lab er slik sett et rom hvor fysisk aktivitet er en integrert del av det å oppdage kunsten.

Det arkitektoniske konsept for utforming av Art Lab tar utgangspunkt i myten om Minotauren og labyrinten: I følge gresk mytologi var det arkitekten Daidalos som tegnet den første labyrint. Kong Minos ville bygge en labyrint for å holde Minotauren innesperret. I følge mytologien var Minotauren halvt menneske og halvt okse. Labyrinten hadde ikke bare til hensikt å beskytte menneskene mot Minotaurens ville ødeleggelseslyst - den var i tillegg en felle. Hvert niende år krevde Minos en «avgift» fra byen Aten: Syv unge menn og syv unge kvinner skulle føres inn i Labyrinten. Men den som først kom innenfor disse veggene, vil aldri komme ut igjen fordi alle vil gå seg bort i alle gangene og rommene,

helt til de ble fanget av Minotauren. Helten Thesevs dro imidlertid for å fange og drepe Minotauren. Kong Minos’ datter Ariadne ble forelsket i Thesevs, og hjalp ham med å finne veien ut av labyrinten ved å gi ham et garnnøste. Thesevs rullet det ut mens han gikk inn, og fulgte tråden tilbake. Han drepte Minotauros med et magisk sverd han fikk av Ariadne.

Ved å etablere en gul tråd som forbinder Art Labs ulike rom skapes en kontinuerlig referanse som kan lede den besøkende rundt i barnekunstmuseet. Den gule tråden, som er utført med stålkjerne og belagt med gummi, har ulike funksjoner; I enkelte rom kan man klatre i tråden mens den i andre rom fungerer som klesstativ. På et overordnet nivå formidler den gule tråden Art Labs grunnleggende kvalitet av å være en samlende arena for formidling og produksjon av kunst, i kontinuerlig endring.

NØSTE

I 2011 ble 3RW arkitekter invitert til å delta ved utstillingen Building Blocks i regi DOGA. I samarbeide med elever fra Nordnes skole i Bergen og oppdragsgiver ble det utviklet en romlig installasjon for lek. Et viktig prinsipp var at installasjonen skulle være inkluderende i den forstand at det ikke skulle sette begrensninger for hvilke aktiviteter som var “lov” og hvilke som ikke var “lov”. Lekerommet skulle være åpent for alle og appelere til den enkeltes fantasi.

Prosjektet ble gjennomført som en serie med workshops hvor elevere selv utviklede ideer for utformning av installasjonen. Elevene har slik sett deltatt fra skissering til ferdigstilling av installasjonen, herunder også i dialogen opp mot utførende.

I samarbeid mellom 3RW, Bergen kunstmuseeum (KODE) og Grønn etat er NØSTE plassert som egen lekeplass utenfor Lysverket og som en naturlig del av Art Lab.