Haakon Rasmussen foreleser om sikkerhet i det offentlige rom.

Haakon
Rasmussen foreleser om sikkerhet i det offentlige rom.

Sted: Kunsthallen - Galleri NO.5 - 30 okt. kl 1900. På arrangementet neste onsdag har Bergen Arkitektforening utrustet seg med et svært kompetent panel som skal snakke omkring utfordninger knyttet til dagens trusselbilde, samt hvilke konsekvenser dette medfører for prosjektering og planlegging