Haakon Rasmussen represents Arkitektbedriftene i Norge for new norwegian standard

Haakon
Rasmussen represents Arkitektbedriftene i Norge for new norwegian standard

Haakon Rasmussen is participating as an expert representing Arkitektbedriftene i Norge in the working group to establish new norwegian standard NS5834 "Samfunnssikkerhet-beskyttelse mot tilsiktede handlinger - planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom"