Håkon foreleser for Bergen kommune/byutviklingsakademiet om sikkerhetshensyn i arealplanlegging.

Håkon
foreleser for Bergen kommune/byutviklingsakademiet om sikkerhetshensyn i arealplanlegging.