Kulturhuset
USF Verftet

Program:

Public

Type:

Comission

Client:

Stiftelsen Kulturhuset USF

In collaboration with:

Public square design together with Smedsvig landskapsarkitekter

Location:

Georgernes Verft 12

Size:

168 m2 BRA

Year:

2003-2004

Status:

Finished

Project description:

Kulturhuset USF Bergen

A new showroom and public square.

A new public square and showroom were established during a general renovation of the USF culture house in Bergen in 2004. Meeting the demand for more openness to the public, place and the harbour area we developed a highly transparent glass structure, using a curtain-wall façade with opening elements. The steel is pushed to its limits and the thin truss pillars double as cable ducts and rain gutters. The white concrete square connecting the building to the quay.

Prosjektbeskrivelse:

Som et ledd av en større opprustning av Kulturhuset USF i Bergen, ble det bygget ny offentlig plass og nytt visningsbygget i 2004. Den offentlige plassens hovedmål er å gi kulturhuset en “scene” for ulike ute aktiviteter. Det bølgende betongdekke gir bl.annet rom for lek, utstillinger og konserter og er blitt et aktivt byrom med kontakt med fjorden, USF sin uteservering og nabotomtens boligkvarter. Det nye visningsrommet har en strategisk funksjon i ønsket om å åpne opp Kulturhuset mot utearealene ned mot havnen. I denne sammenhengen var utfordringen å skape et bygg med et mest mulig transparent uttrykk, og samtidig unngå større konstruktive elementer inne i selve visningsrommet.

Plassen er bygget som en stålkonstruksjon, fritt fra underlaget og med innslag av topografi ske elementer. Toppdekket i betong er deretter fylt direkte i segmentene som dannes av stålkonstruksjonen. Overflaten på plassen er således delt opp med linjer av corten-stål som over tid vil innfarge betongen omkring og gi en spesiell karakteristikk til plassen ved den gamle sardinfabrikken fra forrige århundredeskifte.

De gule sykkelstativene er både utformet og produsert av 3RW arkitekter. Prefabrikkerte bue-segmenter ble produsert etter mål i Danmark, og sveiset sammen i Bergen til en spiralform. Deretter er en pigmentert fenderlist fra båtproduksjon lagt utenpå stålet.

Visningsbygget er en curtainwall-kostruksjon med en lett glassfasade i aluminiumsprofiler som kan åpnes opp i store segmenter. Bæringen er tynne fagverkssøyler. Søylene er også benyttet som føringer for elektriske installasjoner og innvendige nedløp for takvann. Stålkonstruksjonene er gjennom tett samarbeid med ingeniør og stålprodusent presset til det ytterste i dimensjon for å ivareta åpenheten i fasaden og samtidig skape fleksible bruksarealer inne i visningsrommet.