Project:
Nordnes ende

Program: Public

Type:Comission

Client: Privat

Location: Nordnesboder 6

Size: 1000 m2

Period: 2010

Status: ?

Prosjektbeskrivelse:

Nordnesboder 6 - Ny sjøbod - kontakt med historien;

Etableringen av et nytt volum i sjøbodrekken krever klare strategier med tanke på; volum og størrelse, materialitet og detaljering og forholdet til kopi kontra kontrast.

• Det søkes å skape en moderne sjøbod som bygger på den opprinnelige sjøbodstrukturen i volum og form. Det er viktig at bygget fremstår som en del av den historiske rekken av sjøboder som skaper en harmonisk helhet. Allikevel søkes det ikke her å gjennskape en historisk kopi.

• Vi ønsker at Nordnesboder 6 skal fremstå som et bygg med formale likhetstrekk med sine naboer, men med tydlige referanser til vår egen tid i materialitet og bygningsstruktur.

• Det ønskes å bygge “boden” opp i massivtre i dekker og vegger. Et moderne trebygg med fokus på miljø og ressursbruk.

• For å unngå en “konflikt” med den opprinnelige sjøboden 7/8 ønsker vi å abstrahere nybygget når det gjelder materialitet og detaljeringsnivå. Dette gjøres ved at bygget kles med perforerte strekkmetallplater som ligger utenpå den mer konvensjonelle fasaden. Gjennom dette grepet oppnår man et rent og helhetlig uttrykk som vil tydligjøre naboens historiske karakter. Man kan dermed utforme en plastisk fasade der lys/skygge og tetthet/åpenhet blir hovedelementer.

Metallfasaden forholder seg historisk til driftsbygninger og båthaller som ofte var naboer til sjøboder på Vestlandet. Bygningen vil fremstå forskjellig gjennom døgnet da lys fra vinduer vil slippe gjennom strekkmetallet om kvelden og gjennom den mørke årstider.