Project:

Suspension bridge Sivlesfossen

Program:

Landscape - tourism

Type:

commission

Client:

Voss municipality

Location:

Sivlesfossen - Stalheim

Size:

90 meter over the waterfall

Period:

2013

Status: ongoing

Prosjektbeskrivelse:

“Hovedmålet med Sivlesbrua er å skape et unikt møte mellom de besøkende, den dampende fossen og det storslåtte dalrommet. Drømmen er å kunne oppleve alt dette midt i landskapsrommet, omsluttet av vanndamp og fosselyd, svevende som en fugl over landskapet.

LANDSKAPSROMMET

Sivlesfossen er en av vestlandets mest unike fosser og landskapsrom. Stalheimskleiva er med sine 13 svinger (bygget i 1846) en av Europas bratteste veier. Sammen utgjør fossen, landskapsrommet, veien og det omkringliggende kulturlandskapet et unikt Vestlandslandskap. Opplevelsen av dette landskapet har et stort potensiale til å styrkes ytterligere som attraksjon av nasjonal og international verdi. Med dette som bakgrunn tror vi at vårt forslag til utforming av “Sivlesbrua” kan forsterke og trekke oppmerksomhet til fossen, regionen og landsdelen både blant lokalbefolkning og turister.

PROSJEKTET:

Hengebru:

I alle kulturer med fjell og fjorder er hengebruen den mest brukte måte å krysse store juv gjennom oppspente wire som bærer gangbanen. Dette er også den mest effektive og materialøkonomiske konstruksjon der luftigheten og lettheten gir en unik opplevelse av naturen. Ikke bare visuelt gjør en hengebru lite av seg, den fører også til minimale inngrep i naturen der den festes til berget gjennom ankre som bores ned i fjellet. Man trenger verken betong eller dynamitt for å montere en hengebru og den kan fjernes uten synlige spor.

Sivlesbrua - en “halv” hengebru:

Hengebru prinsippet er nettopp det som kan hjelpe oss å oppnå vårt ønske om å komme ut i dalrommet. Ved å lage en hengebru der konstruksjonen spenner tvers over dalen og la gangbanen slutte på midten, befinner man seg nærmest vektløs høyt over fossen og utsikten, midt i dampen og lyden av vill natur.

Vandringen:

Fra Stalheimskleiva beveger man seg i slakt stigende svinger gjennom skogen for å oppnå rullestolvennelig sti. Over sletten retter stien seg ut før den skyter ut i luften. Både sti og bru vil bli rullestolvennelig.

På dager med mye damp vil man nærmest ikke kunne se enden på broen. Broen forsvinner dermed i foggen og man må bestemme hvor våt man ønsker å bli i forhold til hvor langt man beveger seg ut på bruen.

Materialer:

Det søkes å benytte så lette og transparente materialer som mulig i den nye bru konstruksjonen. Gjennom bruk av høykvalitets wire og syrefast stål i konstruksjoner og rekkverk, rustfritt stål i håndløpere samt høykvalitets wirenett som gjerdebeskyttelse, søker vi å skape et uttrykk som ”forsvinner” i naturen.

Som gangdekke på sti og brubane ønsker vi å benytte langsgående rettskjært stein. På sti montert i sand og grus. På brubanen nedstøpt i kassetter der kasettene leddes sammen for å oppta bruens bevegelse. Vi ønsker altså en meget robust og vakker gangbane som er egnet for rullestoler og som samtidig er sklisikker høst og vinter. Gangbanen vil vise en håndtverk- tradisjon og stå som en rolig kontrast til den lette bruen.

Aktiviteter:

For å aktualisere Sivlesbrua gjennom hele året foreslår vi at den også kan benyttes til strikkhopping i samarbeid med f.eks miljøet rundt Ekstremsport veko, hotellene i området og for Voss reiselivslag.