Bergen Offentlige Bibliotek

“Boktårnet”

Forslag til konkurransen om ny barneavdeling og storsal ved hovedbiblioteket til Bergen Offentlige Bibliotek.

Biblioteket rommer verdener av fortellinger,  beretninger, historier og drømmer. De som kommer hit skal få oppleve, dykke ned i og ta del i  disse. Et moderne bibliotek er et senter for et bredt spekter av aktiviteter og innhold. Løsningene  våre legger til rette for sambruk og fleksibilitet gjennom løsninger som enkelt kan omformes i takt med  bibliotekets skiftende behov og program.

“Boktårnet”- En barneavdeling som skaper begeistring

Boktårnet har en god balanse mellom lek, lesing og sameksistens med resten av biblioteket.  Utformingen er spennende for barna, og enkel å bruke for foreldre. Rommets utforming skaper
begeistring og attraksjon. Barna med sin skala utforsker tårnets kriker og kroker. De voksne finner  raskt sin foretrukne plass. Ansatte har god oversikt.

Search loading indicator