Cecilie
Osmundsvaag

Studio ManagerEmail:Cecilie@3rw.noPhone:+47 55557510About:Cecilie Osmundsvaag ble ansatt i 3RW arkitekter i februar 2015 for å styrke kontorets prosjekt- og porteføljestyring. Hun har erfaring med prosjektledelse fra oljeservicenæringen og maritim industri. Med mer enn 10 års ledererfaring, også fra internasjonale oppdrag, tilfører Cecilie kontoret verdifull kompetanse i organisering av prosjekt og intern styring. Cecilie vil ha ansvar for kontrakt og kostkontroll, planlegging, dokumentkontroll, endringsstyring og administrasjon for kontorets prosjektportefølje, og vil sammen med daglig leder og faglig leder være en  viktig bidragsyter i selskapets overordnede styring.
Cecilie Osmundsvaag

Espen
Rahlff

Architect and planner - Partner 3RWEmail:espen.rahlff@3rw.noPhone:+47 99599693About:Som daglig leder ved 3RW Arkitekter fra 2005 til 2010 har Espen Rahlff vært involvert i kontorets strategiske valg og daglige drift. Med 20 års erfaring har Espen Rahlff bred kompetanse innen arkitektur og planorienterte oppgaver. Gjennom flere prosjekter knyttet til fortetningsproblematikk – som med studentboligene på Fantoft og på Grønneviksøren – har han vært engasjert i innovativ utvikling av boligmiljø i urbane strøk. Han har også vært sentral innen kontorets større planoppgaver gjennom utvikling av strategisk planarbeid for byområder som Filipstad i Oslo og Lagunen, Store Lungegårdsvann og Fyllingsdalen i Bergen. Rahlff har siden begynnelsen av 90–tallet vært engasjert som ansvarlig kurslærer på alle klassetrinn ved Bergen Arkitekthøyskole (BAS).
Espen Rahlff

Line
Flores Myhre

ArkitektEmail:line@3rw.noPhone:+47 55557510About:Line ble uteksaminert ved Bergen Arkitekthøgskole våren 2015, hvor hun bestod med utmerkelse og ble nominert til to studentpriser. I tillegg til 3RW, har Line en prosjektansettelse hos Rambøll Norge AS hvor hun er Arkitekt og Teknisk Sikringsrådgiver (TSR) i forbindelse med Rom-og funksjonsprogrammering av det nye Regjeringskvartalet. Denne ansettelsen er en etterfølge av at hun i 2014 -2015 var engasjert ved Bergen Arkitekthøgskole i arbeidet med ferdigstilling av materiale til boken “The City Between Freedom and Security”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NSM, PST og Bergen Arkitekthøgskole, og er en diskursiv publikasjon som tar opp tematikken om hvilke påvirkning bruk av sikkerhet har for arkitektur, utfoming av byen og bruk av det offentlige rom. Boken vil bli publisert av Birkhäuser Verlag våren 2016. Line har også drevet eget enkeltmannsforetak ved siden av studiene hvor hun har klarstilt forskjellige typer prosjekter til rammesøknad, arbeid- og detaljtegninger.
Line Flores Myhre

Ingvild
Garford Bennett

Architect and PlannerEmail:ingvild.bennett@3rw.noPhone:+47 93 29 90 98About:Ingvild Garford Bennett har jobbet med en rekke prosjekter av ulik karakter og størrelse, og har erfaring med arkitekturoppgaver, planoppgaver og  utredningsprosjekter. Hun jobber for tiden med innvendig ombygging av KODE 1/Permanenten, for KODE Kunstmuseene i Bergen. Tidligere prosjekter er bl.a. Fantoft familieboliger og Grønneviksøren studentboliger for Studentsamskipnaden i Bergen, Bydraget i Os sentrum for Os kommune, og detaljregulering på Bontelabo, Bergen, for Rieber Eiendom AS. Arbeidet hennes med denne planen innbefattet konsekvensutredning for kulturminner, kulturmiljø og det bygde landskap, utredning av arkitektonisk og estetisk uttrykk, samt utarbeidelse av øvrige plandokumenter.
Ingvild Garford Bennett

Jakob
Røsvik

Achitect and planner - Partner 3RWEmail:jakob.rosvik@3rw.noPhone: +47 99599692About:Som partner og medstifter av 3RW Arkitekter har Jakob Røsvik vært en sentral bidragsyter ved en rekke av kontorets prosjekter. Jakob er i dag prosjekteringsleder for flere større planleggings– og prosjekteringsoppdrag. Oppdragene har fordret detaljert kunnskap innen en rekke problemstillinger knyttet til planlegging, regulering og prosjektering av komplekse strukturer. Jakob Røsvik fungerer jevnlig som veileder og foredragsholder på arkitektskoler og har deltatt i flere workshops i inn– og utland.
Jakob Røsvik

Jerome
Picard

Design DirectorEmail:jerome@3rw.noPhone:+47 91629138About:Jerome har lang erfaring innenfor planlegging og utvikling av urbane omgivelser, og har de seneste år arbeidet for ledende plan- og arkitektkontorer i Europa, som OMA (Office for Metropolitan Architecture) og Dominique Perrault. Med denne bakgrunn kan Jerome vise til prosjekterfaring fra det meste av Europa og Asia, hvor han har vært prosjektansvarlig for flere prestisjetunge studier. Jerome har også vært engasjert ved en rekke universiteter og arkitektskoler i Europa med ansvar for undervisning og forskningsprosjekter knyttet til urbanisme. Som faglig leder ved 3RW Arkitekter er Jerome Picard involvert i et bredt spekter av kontorets. Hans erfaring med å lede komplekse oppdrag som fordrer tverrfaglige prosjekteringsforløp er i denne sammenheng en sentral kvalitet. Herunder nevnes at Jerome nylig var ansvarlig for gjennomføring av mulighetsstudie for Arna-området og Fosnavåg, med hhv. Bergen og Herøy kommune som oppdragsgiver.
Jerome Picard

Daniel
Tallarek

Landscape architect and planner. GIS - analystEmail:daniel.tallarek@3rw.noPhone:+ 47 94154523About:Daniel Tallarek har jobbet i 3RW siden desember 2013 og utvidet plan– og utredningsmiljøet ved kontoret med sin kompetanse i dette fagfeltet. Daniel er utdannet landskapsplanlegger med spesialisering innen konsekvensanalyser og arealplanlegging. Han har ekstrautdanning i GIS (Geografiske Informasjonssystemer) og besitter bred kunnskap om forskjellige programvarer og datastandarder i geografisk sammenheng. Etter flytting til Norge i 2007 har han jobbet som landskapsplanlegger og arealplanlegger og har bygget opp god kompetanse i reguleringsplanlegging og plankartproduksjon. Han har brukt sin kompetanse innenfor naturmangfold– og landskapsanalyse i flere store reguleringsplaner og konsekvensutredninger.
Daniel Tallarek

Inês
Moço Pereira

arkitektEmail:ines@3rw.noPhone:+47 93851800About:Inês er utdannet arkitekt fra Lisboa og Roma, og flyttet til Bergen i 2005. Hun har lang erfaring som prosjekterende arkitekt innen flere faser, både mulighetsstudier, forprosjekt og gjennomføring. Inês har jobbet med et bredt spekter av prosjekter, blant annet undervisningsbygg, bygging/ombygging av boliger, forretningsbygg, stedsutvikling, og barnehager. Inês har også vært engasjert som lærer på bachelornivå på Bergen Arkitekthøyskole (BAS).
Inês Moço Pereira

Héctor
Piña Barrios

Arkitekt og planleggerEmail:Hector@3rw.noPhone:(+47) 45214249About:Héctor Piña er født i Venezuela der han tok sin grunnutdannelse som arkitekt. Han tok sin Master i Arkitektur ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS, 2009). I tillegg til å ha erfaring fra det visuelle kunstfeltet og med arkitekturundervisning, har Héctor også opparbeidet seg en solid kompetanse innen strategisk planlegging og planprosesser etter norsk Plan- og bygningsloven. Han har jobbet med en rekke mulighetsstudier, område- og detaljreguleringsplaner samt konsekvensutredning innen temaet arkitektur- og estetikk. Héctors spesialområder er knyttet til spørsmål om bokvalitet, by- og tettstedsfortetting og utvikling samt infrastrukturtilrettelegging for myke trafikanter.
Héctor Piña Barrios

Eva
Leonardi

ArchitectEmail:eva.leonardi@3rw.noPhone:+47 41075031About:Eva Leonardi er født i Italia og har 8 års erfaring som prosjekterende arkitekt. Hun har vært delaktig i kontorets boligprosjekter som Sartorgaarden og Skjoldnes. Hennes spesialområder er bl.a. modellering og drifting av BIM.
Eva Leonardi

Thomas
Pfeffer

ArchitectEmail:thomas.pfeffer@3rw.noPhone:+47 47361375About:Thomas Pfeffer har arbeidet som prosjektleder i 3RW Arkitekter siden 2009. Han har utstrakt erfaring fra prosjektering, gjennomføringfase/oppfølging og kvalitetssikring. Pfeffer ledet flere av 3RWs største og mest kompliserte byggeprosjekter; Grønneviksøren studentboliger (727 hybelenheter), Sartorgaarden bolig og næringsprosjekt 7000m2 og er prosjektleder for arkitektgruppen på Nye Vardheim helsesenter på 12 000m2.
Thomas Pfeffer

Christian
Hjelle

Architect and plannerEmail:christian.hjelle@3rw.noPhone:+47 93022477About:Christian Hjelle har vært medarbeider ved 3RW Arkitekter siden våren 2009 da han ble en del av plan– og utredningsmiljøet ved kontoret. Christian har sin hovedkompetanse knyttet til ulike former for planoppdrag, mulighetsstudier, strategiplaner, reguleringsplaner og helhetsplaner. Han har vært en sentral aktør i flere nasjonale og regionale planprosesser. For tiden arbeider han med reguleringsplan for Bømoen på Voss, med et samlet areal på ca. 2000 daa.
Christian Hjelle

Sixten
Rahlff

Architect and planner - Partner 3RWEmail:sixten.rahlff@3rw.noPhone:+47 99599691About:Som daglig leder ved 3RW Arkitekter er Sixten Rahlff involvert i et bredt spekter av kontorets portefølje og kan i denne sammenheng vise til bred erfaring innen arkitektur og planorienterte prosjekter. Gjennomføringsevne og vilje til nytenkning er sentrale utgangspunkt for hans arbeide, hvilket bla. har bidratt til flere internasjonale utmerkelser som Ralph Erskine prisen og vinner av AR+D award i forbindelse med bygging av barnehjem i Nepal. Sixten har fungert som rektor ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i perioden 2011–2013 og er nå professor/prorektor ved BAS. Han sitter i styret for Rahlph Erskine prisen samt er medlem av ekspertkomiteen for Mies van der Rohe Award.
Sixten Rahlff

Eirik
Astrup

Architect and planner - Partner 3RWEmail:eirik.astrup@3rw.noPhone:+47 99599694About:Som arkitekt og styreleder ved 3RW Arkitekter er Eirik Winter Astrup engasjert i flere av kontorets større og krevende prosjekter. Med over 30 års erfaring som arkitekt og planlegger har Eirik opparbeidet en svært bred kompetanse innen flere fagfelt, fra overordnet planlegging til detaljering av bygg og anlegg. Eirik er i en nøkkelposisjon ifm. kvalitetssikring av virksomhetens leveranser. I sin rolle som styreleder for 3RW Arkitekter er Eirik en sentral person ved drift og utvikling av virksomheten.
Eirik Astrup

Susanne
Puchberger

ArchitectEmail:susanne.puchberger@3rw.noPhone:+47 92699289About:Med 10 års erfaring som prosjekterende arkitekt har Susanne Puchberger høy kompetanse innen flere fagfelt, fra prosjektutvikling til prosjektstyring og gjennomføring. Susanne Puchberger har vært ansvarlig prosjekterende for flere av kontorets prosjekter, herunder nevnes til– og ombygging av Steinerskolen på Skjold og nytt servicebygg på Hereiane i Hardanger. Susanne underviser ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS).
Susanne Puchberger

Elida
Mosquera

ArchitectEmail:3rw@3rw.noPhone:+47 55557510About:Elida har 11 års erfaring fra komplekse internasjonale prosjekter, fra konsept design til konstruksjonsfaser. Hun har vært involvert i flere pris-vinnende bygninger som kombinerer sofistikert design med presis/nøyaktig gjennomføring. Før Elida startet i 3RW arkitekter arbeidet hun som senior arkitekt hos OMA (Office for Metropolitan Architecture). Blant hennes mest signifikante prosjekt er ett av Nederlands største bygg kalt De Rotterdam (160 000m2), Stadskantoor bygningen (48 480m2), Lab City i Paris-Saclay (33 000m2, under oppføring) og flere høy-teknologiske bygninger/byggeri som hovedkvarteret & datasenteret for La Caixa sparebank i Spania og akuttmottak i Catalonia ( begge oppført). Elida kombinerer robust erfaring fra byggeplass med utmerket designkapasitet. Hun er en erfaren BIM leder. I 3RW er Elida for tiden engasjert i den urbane utviklingen av Os og utbyggingen av et flerbruksbygg i Stavanger.
Elida Mosquera

Haakon
Rasmussen

Architect and planner - Partner 3RWEmail:haakon.rasmussen@3rw.noPhone:+47 99599695About:Haakon Rasmus Rasmussen har ledet plan– og utredningsmiljøet i 3RW Arkitekter siden 2001. Haakon har lang erfaring med– og høy kompetanse fra arbeid med mulighetsstudier, strategisk planlegging og helhetsplaner. Han har særskilt kompetanse ift. planlegging for Forsvarssektoren og har i en årrekke vært engasjert som rådgiver ifm. Forsvarets omstillings– og endringsprosesser. Haakon underviser på høyskoler og universitet i Norge og i utlandet, og har sittet i både nasjonale og internasjonale fagjuryer for arkitektkonkurranser innen plansegmentet av faget.
Haakon Rasmussen

PUBLICATIONS

2003 – 2001;

AWARDS

An annual awards program that celebrates the next new talented generation of European architects. Distribute by; The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design and The European Center for Architecture, Art Design and Urban Studies.

The AR Awards for Emerging Architecture is the biggest and best award for young architects in the world and gives £15 000 in prize money. Intended to bring wider international recognition to a talented new generation of architects and designers, the Awards have attracted entries from more than 90 countries, representing every inhabited continent.

The Ralph Eskine Award was established by the fund in 1988 and amounts to 10 000 USD. The award is given for innovation in architecture and urban design with regard to social, ecological and aesthetic aspects

EXHIBITION

3RW ACHITECTS

The Office

3RW Architects was established in the fall of 1999 as a young and independent office. Since then 3RW have been working with a wide variety of projects and clients. At the moment we are engaged in projects expanding from singular housing in private context to various projects for local municipalities and companies designing public buildings, offices and urban housing densification. 3RW have also built up a wide expertise on urban planning and are at the moment consulting the Norwegian Ministry of Defence in developing new strategic concepts for their properties.

The Philosophy

3RW Architects focus on architecture as a tool for investigating social relationships within our society. We consider ourselves as a network-oriented company since it is our opinion that creating architecture, creating the framework of a dynamic society, is too big a task to be handled inside an office of architecture alone. Therefore we engage in many cooperative projects along with artists, scientists, engineers, anthropologists, ecologist, geographers, scenographers and writers, in order to be a proper participant in the discussion of our surroundings. Several members of the office are also teaching at the Bergen School of Architecture (BAS).

The Merits

3RW Architects have participated in the Venice Biennale 2006/2001 and the Havanna Biennale 2001 beside other national exhibitions of contemporary architecture. The office has won the Europe 40 under 40 Award in 2007 and members of 3RW have recieved the AR+D award, overall winner in the Architectural Review + D-Line Design price – 1999 and the Ruth & Ralph Erskine prize – 1997.

The Clients

3RW Architects works for a wide range of clients, such as; the Norwegian Public Roads Administration (developing concepts and designing viewpoints and tourist informations along two of the major tourist roads), the Norwegian Ministry of Defence (developing strategic concepts for their properties), various local municipalities (designing public buildings and urban plans), cultural administrations (developing public showrooms and public places), commercial developers (designing complex structures as multi programatical buildings) , private persons (developing housing in different scales), and Bergen School of Architecture (production of courses and teaching).

The People

3RW Architects is located in Bergen and consists of 5 partners, all architects: Sixten Rahlff,  Espen Rahlff , Haakon R. Rasmussen , Jakob Røsvik and Eirik W. Astrup. The office also has 9 employed architects; Susanne Puchberger,  Thomas Pfeffer, Eva Leonardi, Christian Hjelle, Daniel Tallarek, Inês Moço Pereira, Elida Mosquera, Cecilie Osmundsvaag and Jérôme Picard.

Credit information