3RW arkitekter with HLM Arkitekter wins competition for a new school in Kopervik!

\ 22.12.2017

We are very happy to announce that 3RW arkitekter in collaboration with HLM Arkitekter, landscape ecology Christian Mong and consultant for competition Multiconsult has won the competition for a new school in Kopervik ! We look very much forward to the next steps.

The projects is a 10500m2 school for 700 pupils, a 2100m2 multi-form hall and a 260m2 newton room part of Newton program in Norway.
It is set on a beautiful hilly site of 37000m2 where one of the main ambitions is to put on a strong emphasis on the landscape’s role, as an educational and playful tool. Our courtyard/farm typology will preserve the natural qualities of the site while creating a strong interior identity for the kids, and act as a gateway from the city to an even wider green environment to the south.

Project Page
Image credit MIROfficial Press Release:

Karmøy kommune inviterte i november 2016 til en begrenset plan- og designkonkurranse om «Ny skole og idrettshall i Kopervik». Konkurransen er gjennomført i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, i nært samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Følgende fem arkitektkontor/team ble valgt ut til å konkurrere:

  • Ola Roald Arkitektur
  • MDH Arkitekter
  • Filter Arkitekter + Sahaa
  • 3RW arkitekter + HLM arkitektur
  • AART architects

Juryen har kåret ”Den store vennlige skolen” som vinner av konkurransen. Vinnerutkastet er tegnet av 3 RW + HLM arkitektur.

Når det gjelder juryens avgjørelse og anbefaling, står følgende å lese i juryrapporten:

«Juryen har tatt stilling til utkastene på bakgrunn av en helhetlig skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i konkurranseprogrammet og de oppsatte evalueringskriteriene. «Den store vennlige skolen» er et utkast som skiller seg fra de fire øvrige utkastene. Det har en kjent, men samtidig original organisering. Anlegget har fått en god utforming og tilpasser seg omgivelsene på en fin måte. Til tross for svakheter ivaretar dette utkastet samlet sett intensjonene i programmet på den beste måten og svarer best i forhold til juryens evalueringskriterier. Skolen har en fleksibilitet og generalitet som gjør det mulig å foreta justeringer av planløsningen innenfor rammene av utkastets disponering av funksjoner.»

Karmøy kommune har hatt bistand av NAL i forbindelse med gjennomføring av konkurransen og til utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.

3RW arkitekter with HLM Arkitekter wins competition for a new school in Kopervik!