3RW er Miljøfyrtårn-sertifisert

\ 07.12.2019

3RW er nå Miljøfyrtårn-sertifisert! Vi har som mål å bli enda bedre på å finne løsninger som er til det beste for miljøet og ser frem mot et grønt 2020!
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem.

3RW is now Eco-Lighthouse certified! This is Norway’s most widely used certification scheme.

Bilde fra et av årets grønne prosjekter “Hovinbyen – Den grønne ringen”.