3RW wins Honorary Award at DOGA

\ 22.01.2020

3RW er tildelt Design og arkitektur Norge sitt Merke for god design, og DOGA’s Hedersmerke for Landscape Healing, sammen med vår oppdragsgiver gjennom 20 år, Forsvarsbygg.

Dette er den gjeveste utmerkelsen for design og arkitektur i Norge. Juryen sier følgende:

“Dette tverrfaglige prosjektet med forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater – ledet av arkitekter – utfordrer det tradisjonelle synet på hva arkitekter kan bidra med. Landscape Healing er ekstremt komplekst, med utfordringer knyttet til alt fra å rydde gammel ammunisjon til å gjenplante flora. Prosjektet er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen på de forskjellige stedene, og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen. Vi gratulerer Forsvarsbygg, 3RW og alle andre involverte med et nesten monumentalt prosjekt, som vi er overbevist om at vil ha stor påvirkning på lignende prosesser i fremtiden.”

Prosjektet pågår fortsatt, og i dag skrider vi til verket med ekstra motivasjon! Denne anerkjennelsen bidrar til at forståelsen for hva design- og arkitekturfaget kan bidra med, utvides. Vi liker!

Det var mange flotte prosjekter som konkurrerte på DOGA-dagen, så dette er stas! Vi vil rette en spesiell takk til filmregissør Richard John Seymour som har hjulpet oss med å fortelle historien gjennom dokumentarfilmen ‘Landscape Healing’.

 

Landscape Healing is awarded the DOGA Mark for excellent design, and the Honorary Award. This is the highest recognition of design in Norway.
We thank our client Forsvarsbygg for twenty years of collaboration and trust. There is a two-digit number of different consultants and experts who have been involved in the massive multidisciplinary effort that we call Landscape Healing. Without whom this would not have been possible.

And a special thanks to film director Richard John Seymour who has helped us to tell the story through the cinematic documentary ‘Landscape Healing’.

 

Photos by DOGA