Allmøte om ny skole og introduksjonssenter på Landås

\ 13.06.2018

Alle ansatte ved voksenopplæringen på Nygård skole, Introduksjonssenteret og representanter fra Etat for Inkludering (EFI) var samlet i aulaen i den gamle Lærerhøgskolen på Landås tirsdag 12. juni. Prosjekteringsgruppen består av HLM arkitektur, 3RW arkitekter, Smedsvig Landskapsarkitekter og Multiconsult.

Anne-Marit Presterud fra EFI startet møtet før vi presenterte vårt foreløpige arbeid med visjoner for nye Nygård skole, Introduksjonssenteret og etatsadministrasjonen i EFI. Samlokaliseringen i transformerte lokaler på Landås gir nye muligheter for samarbeid og blir et levende tilskudd i bydelen! Tema for arbeidet er inkluderende arkitektur, som vi skal utvikle videre i samarbeid med Bergen kommune. Prosjekteringsgruppen består av HLM arkitektur, 3RW arkitekter, Smedsvig Landskapsarkitekter og Multiconsult.

Allmøte om ny skole og introduksjonssenter på Landås