Fransk delegasjon på besøk for å lære av minnestedet “The Clearing” på Utøya

\ 21.10.2019

“Kjærlighetsstien på Utøya viser vei. Nå kommer andre lands terrorofre til Norge for a lære.” Dette er tittelen på en nylig publisert artikkel i Aftenposten. På en regnfull dag hadde en gruppe for bistand til ofre for terrorangrep bestående av spesialister fra seks franske departementer befaring rundt Utøya å lære om det å synliggjøre minnet om terror. I Frankrike skal de lage verdens første nasjonale senter for terrorofre.

Den franske delegasjonen stoppet ved 3RWs landskapsinstallasjon “The Clearing”, et minnested hvor navnene på alle ofrene er innskrevet på en svevende ring. 3RWs prosjekt synliggjør verdiene som deles med det franske følget. Disse verdiene inkluderer bruk av stedet (å ha minnestedet der angrepet faktisk skjedde, skaper nærhet og dokumenterer at angrepet faktisk skjedde), tillit (med en allianse av tillit får man til det man trodde var umulig), å lytte til berørte, å huske og å respektere at sterke følelser er involvert i alt, samt at bruk an navn er sensitivt. Vi er veldig beæret og rørt over at vår design blir trukket frem som et eksempel for slike viktige prosjekter.

Mer informasjon om dette følelsesmessige besøket finner du på nettlenken her.
“The Clearing” nettsiden er her.

 

“The love path on Utøya shows the way. Now other countries’ terror victims are coming to Norway to learn.” This is the title of a recently published article in the Oslo-based newspaper Aftenposten. On a rainy day, officials from France’s Group for the Assistance to Victims of Terrorism walked around Utøya to learn different ways to make memory visible. Accompanied by their Norwegian homologues, they stopped at 3RW’s landscape installation “The Clearing”, a memorial site where the names of all 22nd of July victims are inscribed on a floating ring. 3RW’s project presents one with the different features for a respectful memorial design process identified and shared with the French delegates. These features include working on the site of the terror event (having the memorial site where the attack actually happened creates closeness and helps documenting how the attack actually happened), creating trust with the collaborators (with an alliance of trust one gets to what one thought was impossible), taking the time to listen to concerned individuals, remembering that strong feelings are involved in every step of the project, and so on. We are very proud and touched that our design serves as an example for such important future projects.

Here is the link (in Norwegian only) to the Aftenposten original article.
The project’s webpage is here.