Midlertidig minnested i regjeringskvartalet etter 22. juli hendelsene avduket

\ 24.07.2018

Det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli hendelsene ble avduket søndag 22. Juli i forbindelse med 7-års markeringen av det største terrorangrepet på norsk jord. I seremonien deltok statsminister Erna Solberg, leder av Støttegruppen for 22. Juli Listbeth Røyneland og AUF leder Mani Hussaini.  Tidligere kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og hans arvtager Monica Mæland sto for selve avdukingen sammen med Renate Tårnes fra AUF. Flere sentrale representanter fra regjering og storting var tilstede, og generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg deltok også på markeringen.

3RW arkitekter ble i november 2017 engasjert av Statsbygg for å utforme et midlertidig minnested i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011. Formgivningsprosessen bak det midlertidige minnestedet ble gjennomført gjennom et intensivt medvirkningsløp i perioden primo november til medio desember 2017 i samarbeid med både Støttegruppen for 22. Juli, AUF, KORO, NTNU og representanter fra departementene.

Mer informasjon om prosjektet

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet etter 22. juli hendelsene avduket