Presentert i dagens Bergens Tidende – vårt forslag til adaptiv gjenbruk av Kjødehallen

\ 05.06.2018

Kulturlivet i Bergen har i mange år pekt på potensialet for vekst og utvikling i arealene på Kjødetomten, vegg i vegg med USF. Området er beskrevet som en essensiell faktor for å sikre at kulturbyen Bergen har utviklingsmuligheter i fremtiden. Flere studier har vist at tomten kan romme store nye kulturbygg. I dette dokumentet viser vi at den i tillegg representerer umiddelbare løsninger for prekære behov i dag.

Ivar Vogt til BT: “Behovet er prekært for fleksible arealer som ikke er for kostbare å bruke. Det er nå eller aldri. Hvis kommunen regulerer tomten til boligformål, mister Bergen sentrum denne muligheten for alltid”. Stor sak i BT i dag om nabotomten vår med Kjødehallene der Skanska vil bygge boligblokker. Bergen kommune har gjort strategiske tomtekjøp tidligere, med tanke på byutvikling. Vi håper at byens politikere lander på at denne tomten må sikres med tanke på kunst- og kulturutvikling for fremtiden.

Les mer om saken på Bergens Tidende

Lær mer om prosjektet

 

Presentert i dagens Bergens Tidende – vårt forslag til adaptiv gjenbruk av Kjødehallen