3RW’s Tord Bakke writes about social sustainability in planning processes

\ 11.08.2018

Social anthropologist and 3RW planner Tord Bakke makes a statement in defence of an adaptive methodology for achieving socially sustainable site development. The piece was recently published in the Norwegian journal PLAN, a publication that deals with currents subjects in the fields of urban and regional planning. In the article are featured 3RW’s culture house at USF Verftet, SIB Grønneviksøren Student Housing, and our Viewpoint Kjeksa.

Sosialantropolog og byplanlegger hos 3RW Tord Bakke tar til orde for en fleksibel planleggingsmetodologi for å oppnå sosialt bærekraftige steder. Artikkelen er nylig publisert av PLAN, et tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional og byutvikling. I artikkelen figurerer 3RW sine prosjekter på USF Verftet, SIB Grønneviksøren Studentby, og Viewpoint Kjeksa.

Read the (Norwegian) article on PLAN here

3RW’s Tord Bakke writes about social sustainability in planning processes